Home Bolesti Kone i spolne bolesti Meticilin rezistentni stafilokok aureus (MRSA)

Meticilin rezistentni stafilokok aureus (MRSA)

Stafilokok aureus, tako?er poznat kao zlatni stafilokok ili skra?eno na engleskom staf, je vrsta mikroba koji se zove bakterija. Ovaj mikrob je prisutan na koi ili u nosu mnogih zdravih osoba. Mikrob stafilokoka naj?e?e uzrokuje infekciju (zarazu) koe u vidu rana, bubuljica ili ?ireva. Infekcija moe zahvatiti operisano mjesto, dospjeti u krv ili izazvati upalu plu?a (pneumoniju). Kao znakovi pogoranja infekcije mogu se javiti umor, mu?nina ili povra?anje, ubrzano disanje, bolovi u grudima ili nepravilni otkucaji srca.

Meticilin rezistentni stafilokok aureus ili MRSA je vrsta zaraze stafilokokom koju je teko lije?iti jer je otporna na veliki broj ?esto koritenih antibiotika. Bilo koji dio tijela moe se zaraziti bakterijom MRSA. MRSA postaje sve ?e?a zaraza.

Kako se MRSA iri?

Svako se moe zaraziti stafilokokom, ali ve?em riziku su izloene one osobe koje:

 • imaju fizi?ki kontakt sa osobom koja je zaraena stafilokokom;
 • imaju kontakt sa stvarima i povrinama na kojima se nalaze mikrobi stafilokoka. Te stvari i povrine mogu biti sportska oprema, igle za tetovau ili druga oprema;
 • imaju posjekotine ili ogrebotine koe;
 • borave u objektima gdje ima dosta ljudi, kao to su kole, ustanove za produeni boravak, vojne kasarne, ponekad domovi za stanovanje ili zatvori;
 • imaju ?est fizi?ki kontakt sa sportskim timovima;
 • loe odravaju higijenu.

Test na MRSA

Posjetite doktora ukoliko vi ili vae dijete imate na koi ranu koja ne zarasta ili se pojave znakovi infekcije, kao to su temperatura, bol, crvenilo, toplota, otok ili kada rana po?ne da curi. Doktor moe uzeti uzorak iscjetka iz rane ili tkiva sa tog podru?ja i poslati ga u laboratoriju da se uradi test na MRSA. Tako?er se moe uzeti uzorak krvi za test na MRSA u krvi. Laboratorijski test moe tako?er pokazati koji je antibiotik najbolji za lije?enje MRSA. Test na MRSA ?esto se radi bebama ili djeci na Odjelima za intenzivnu njegu.

Kako se lije?i MRSA?

Ve?ina zaraza, u koje spada i MRSA, moe se lije?iti odre?enim antibioticima.

 • Ukoliko vam doktor propie antibiotik, veoma je vano da lijek uzimate u skladu sa uputama, ?ak i kada infekcija po?ne da prolazi.
 • Ako vam doktor propie mast, stavljajte je na sve rane na koi, ?ak i one najmanje.
 • Ako postoji infekcija koe, va doktor moe napraviti mali rez kako bi zarazna te?nost iscurila. Ako se to desi, moda ?e vam njegu pruati medicinska sestra za ku?nu njegu bolesnika, ili ?e vam medicinsko osoblje pokazati kako da sami sebi mijenjate zavoje na rani. Obavezno slijedite upute doktora.
 • Ponekad doktor moe naru?iti specijalnu antibakterijsku mast koja se stavlja u nos ili specijalni sapun za kupanje.
 • Sve dok infekcija ne pro?e, nemojte u?estvovati u sportovima koji uklju?uju fizi?ki kontakt.
 • Ukoliko vam i pored lije?enja infekcija ne prolazi, o tome se posavjetujte sa svojim doktorom.

Kako mogu sprije?iti irenje MRSA-e?

Da bi se sprije?ilo irenje MRSA-e i drugih bakterija:

 • ?esto perite ruke sapunom i vodom ili koristite te?nost za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, naro?ito nakon dodira rane na koi.
 • Odravajte higijenu svih posjekotina i rana. Dok ne zarastu, drite preko njih ?iste, suhe zavoje.
 • Ne dirajte rane i zavoje drugih.
 • Ne dijelite sredstva za li?nu higijenu poput pekira, brija?a, odje?e ili opreme.
 • ?istite povrine koje se dodiruju golom koom, kao to su oprema za vjebanje, madraci za borila?ke vjetine i povrine kod ku?e.
 • Nakon fizi?ke vjebe ili sporta istuirajte se sapunom.

Kada treba posjetiti doktora?

Doktora posjetite ukoliko:

 • do?e do pogoranja vaeg stanja ili stanja vaeg djeteta otok, bol ili crvenilo inficiranog podru?ja se pove?a;
 • vama ili vaem djetetu se povisi tjelesna temperatura, teko diete ili se pojave drugi znakovi bolesti kao to su povra?anje, proliv ili stalno spavate;
 • rane po koi se pojave i kod drugog ?lana porodice;
 • vae dijete ne?e da uzme lijek koji mu je propisan.

Izvor: www.healthinfotranslations.org

www.medicina.ba

Komentari (0)
Komentiraj
Vaši kontakt detalji:
Komentar:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
Security
Molim unesite anti-spam kod sa slike.

Select language

English French German Italian Portuguese Russian Spanish